Welkom

Ouders voor Kleuters

Wij zijn de ouders van kleuters op de Gesubsidieerde Vrije Zelfstandige Kleuterschool OLV van Gaverland te Melsele en samen vormen wij de Ouderraad "Ouders voor Kleuters".


We organiseren allerlei activiteiten, zoals onze jaarlijkse zondagsbrunch, een quiz voor de ouders, een infoavond rond een actueel thema, een kleuteractiviteit, … We helpen de juffen tijdens het schoolfeest en de opendeurdag.


Dankzij deze activiteiten kunnen we de school financieel ondersteunen, waardoor de school o.a. nieuw speelgoed kan aankopen of zaken die aan vernieuwing toe zijn laten vervangen en dat alles ten voordele van onze kleuters.


Daarnaast hebben we een adviserende functie naar de schoolraad en het schoolbestuur toe en houden we de ouders op de hoogte via onze verslagen.

Lente-actie:

In de kijker:


Volgende online vergadering van de Ouderraad:

dinsdag 30 maart 2021, 20.00-22.00Wil je aansluiten bij de ouderraad?

Laat het even weten via voorzitter@oudersvoorkleuters.be


Steun jij ons ook mee via Trooper?


Surf dan naar


www.trooper.be/oudersvoorkleuters


Ga verder naar je favoriete winkel.


Dankjewel!


Welkom!

Waarvoor staan wij?

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kleuters voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Het bemiddelen in of oplossen van individuele cases behoort niet tot de kerntaken van de ouderraad.


Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  1. Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten.
  2. 0ntmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  3. De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  4. Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.


Je vindt ons ook op Facebook :   

Klik hier voor de website van de school:

Klik op het logo voor Trooper:


Ouderraad